Zasady współpracy

§1. Zamówienia

1. Do realizacji zlecenia niezbędne jest dostarczenie zamówienia e-mailem, tradycyjną pocztą, osobiście do biura handlowego albo przez zaakceptowanie naszej odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe.
2. Zamówienie powinno zawierać dane Klienta (dane do faktury), imię i nazwisko osoby kontaktowej, u której możemy potwierdzić zamówienie, szczegóły dotyczące zlecenia (typ towaru, ilość), sposobu odbioru (osobiście, kurierem)
3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści i formę dostarczonych do druku materiałów i wzorów, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
4. W zamówieniu, jeśli jest to istotne dla klienta, należy podać rodzaj konfekcji (rolka, arkusze), ilości etykiet na rolce/arkuszu, ilość rzędów, średnicę gilzy i wszelkie inne informacje, aby etykiety były konfekcjonowane zgodnie z życzeniem klienta. W razie braku takiej informacji konfekcja będzie „standardowa”, czyli taka, aby produkcja i wysyłka były najwygodniejsze/najbardziej ekonomiczne.
5. Wyprodukowana ilość zamówionych etykiet/naklejek, ze względów technologicznych, może się różnić od podanej w zamówieniu ilości o +-10%.

§2. Terminy

1. Czas wykonania zlecenia jest uzależniony od przedmiotu zamówienia, wielkości zamówienia oraz rodzaju nadruku i wynosi zwykle od 2 do 14 dni roboczych liczonych od potwierdzenia przyjęcia zlecenia i akceptacji projektu graficznego przez klienta. O ilości dni każdy klient jest informowany indywidualnie.
2. Za potwierdzenie przyjęcia zamówienia należy rozumieć dzień odnotowania wpłaty należności na koncie za fakturę proforma lub wiadomość mailową od EtiStick potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
3. Termin realizacji zmówienia może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnej od EtiStick. Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Klienta o wystąpieniu takich przeszkód.
4. Czas realizacji jest liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem przyjęcia tego zamówienia do realizacji do godziny 11:00. W zamówieniach przyjętych do realizacji po godzinie 11:00 czas realizacji jest liczony od następnego dnia roboczego.
5. Termin realizacji zakupu na allegro.pl lub innym portalu aukcyjnym, podany jest każdorazowo w aukcji. Może on ulec zmianie po ustaleniu tego między stronami. 

§3. Ceny

1. Obowiązującymi cenami są ceny podawane przy zamówieniu.
2. Podane ceny telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną lub na stronie www.etistick.pl są cenami netto.
3. Wszystkie produkty i usługi obciążone są 23% podatkiem VAT.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
5. Ceny najpopularniejszych materiałów dla etykiet w arkuszach A4 podane są na naszej stronie Etykiety samoprzylepne w arkuszach A4 RAYFILM
6. Ceny podane w serwisie allegro.pl lub w podobnych serwisach, są cenami brutto. Do zakupionego towaru wystawiana jest faktura VAT.

§4. Płatności

1. Pierwsze dwa zamówienia są w całości płatne gotówką w postaci przedpłaty dokonanej w naszym biurze lub przelewem (na wcześniej wystawioną fakturę proforma).
2. Klienci, kupujący co najmniej trzeci (3) raz, na życzenie otrzymają fakturę z formą płatności PRZELEW TERMINOWY.
3. Termin przelewu dla stałych Klientów jest ustalany przez EtiStick, indywidualnie dla każdego Klienta i może wynosić 7 lub 14 dni.
4. W przypadku zaległości w płatności – Klient traci prawo do odroczonego terminu płatności, a za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki karne w wysokości ustawowej.
5. Na allegro.pl lub w podobnych serwisach, forma płatności jest podana każdorazowo w aukcji.

§5. Dostawa

1. Przesyłki dostarczamy transportem własnym lub za pomocą firmy kurierskiej. Pocztą Polską wysyłamy jedynie na wyraźne życzenie klienta z opcjami wybranymi przez niego i na jego odpowiedzialność. Możliwy jest również odbiór osobisty w Biurze Handlowym w umówionym wcześniej terminie.
2. Klient ma prawo wskazać rodzaj transportu.
3. Na życzenie klienta, jeśli posiada umowę z kurierem, to po przesłaniu numeru klienta lub listu przewozowego, wysyłamy produkcję na jego koszt.
4. Należność za transport doliczana jest do faktury lub pobierana przez firmę kurierską przy odbiorze przesyłki.
Na dzień dzisiejszy ceny przesyłek przedstawiają się następująco:
– Kurier do dowolnego miejsca w Polsce – przesyłka z przewidywanym doręczeniem na następny dzień roboczy: 25zł netto, bez względu na ilość wysyłanych paczek i kwotę zamówienia – chyba, że zostało ustalone inaczej w trakcie indywidualnych negocjacji;
– Kurier „Za pobraniem” dostępny wyłącznie dla „stałych” klientów za dopłatą +10zł netto do wysyłki (w sumie 35zł netto za całość wysyłki).

§6. Materiały, poprawki i projekty

1. Klient powinien dostarczyć materiały do nadruku w wersji elektronicznej. Proste projekty wykonujemy sami BEZPŁATNIE. W takim przypadku wykonujemy projekt nadruku, który jest odsyłany do Klienta do akceptacji lub wprowadzenia poprawek. Termin wykonania zlecenia liczony jest od momentu akceptacji projektu przez Klienta.
2. Wszelkie poprawki wykonywane przez EtiStick wykonywane są na wyraźne życzenie Klienta i podlegają wcześniej wynegocjowanej opłacie, jednocześnie czas realizacji liczony będzie od momentu akceptacji ostatniej poprawki.
3. Większość projektów i poprawek gotowych projektów i przesłanych do nas przez klienta wykonujemy BEZPŁATNIE. O konieczności wniesienia dodatkowej opłaty za powyższą usługę klient będzie poinformowany przed jej wykonaniem i opłata ta będzie doliczona do faktury pod warunkiem jej zaakceptowania przez klienta.

§7. Własność klienta

1. Materiały przekazane w formie elektronicznej są przechowywane w siedzibie firmy, chyba że klient zażyczy sobie ich usunięcia z nośnika.
2. EtiStick zobowiązuje się do traktowania materiałów dostarczonych przez Klienta ze szczególną dbałością (oznacza to również dbałość o to, aby nie dostały się w niepowołane ręce).
3. EtiStick, na życzenie Klienta, zwraca nośniki Klienta wraz ze zrealizowanym zamówieniem.
4. Wszystkie projekty wykonane dla klienta oraz projekty i materiały przesłane przez klienta standardowo są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i postronnych, co gwarantuje zachowanie tajemnicy produkcyjnej.

§8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłek podczas transportu muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów u kuriera! Odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru wraz z zaznaczeniem uszkodzeń, potwierdzenia w/w protokołu przez przewoźnika i niezwłocznego powiadomienia o powyższym fakcie EtiStick.
2. Reklamacje dotyczące jakości wykonanych zamówień należy w postaci pisemnej wraz z całością reklamowanego towaru kierować na adres EtiStick w terminie 14 dni od daty odbioru. Reklamacji nie podlega sposób konfekcji jeśli taki nie był ustalony przy składaniu zamówienia.
3. W przypadku uznania reklamacji EtiStick zapewnia poprawienie towaru lub zwrot kosztów druku lub obniżenie ceny.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania towaru wraz z pisemną reklamacją.
Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków współpracy możliwe są jedynie w formie pisemnej po akceptacji przez obie strony.

§9. Anulowanie zamówienia

1. Klient ma prawo anulować zamówienie bez ponoszenia dodatkowych kosztów pod warunkiem, że nie została rozpoczęta produkcja (wycięcie, nadruk) według specyfikacji indywidualnej klienta, lub nie zostały już zamówione dla klienta towary niedostępne na magazynie EtiStick (taśmy termotransferowe, etykiety w arkuszach A4, drukarki, itp).

2. W razie anulowania zamówienia, które nie spełnia warunków z pkt. 1, klient może zostać obciążony opłatą manipulacyjną na pokrycie kosztów rozpoczętego zamówienia, które wynoszą od 30% do 100% wartości zamówienia.

3. Każde anulowanie będzie rozpatrywane indywidualnie i zawsze będziemy szukać jak najlepszego rozwiązania dla naszego klienta.

Call Now Button