Ochrona danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Celem normalizacji jest lepsza ochrona Państwa danych. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenia świadomości w tym zakresie systematycznie wprowadzaliśmy poszczególne elementy Rozporządzenia.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w EtiStick:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EtiStick Adam Rynkowski, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 281/707, kod pocztowy 53-234, NIP 756-176-62-81, REGON 021383648 oraz osoby upoważnione do tego na piśmie.

2. Państwa dane posiadamy z bieżących kontaktów handlowych i otrzymanych zapytań ze strony www.etistick.pl, spotkań biznesowych i targowych, a także z indywidualnych akcji telemarketingowych, mailingowych oraz z ogólnodostępnych informacji w Internecie. Tworzona baza podmiotów gospodarczych, może zawierać dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej swobodnego przepływu danych, mają charakter danych osobowych.

3. Przetwarzanie Państwa danych przez EtiStick wynika z prawnie usprawiedliwionego interesu administratora: z bieżącej działalności handlowej czyli sprzedaży produktów i usług, marketingu bezpośredniego w celu zawarcia kontraktu handlowego, w zakresie wskazanym przez prawo do realizacji umowy kupna/sprzedaży. Cel przetwarzania danych w szczególności: bieżąca komunikacja handlowa, marketing bezpośredni, obsługa transakcji kupna/sprzedaży, prowadzenie działań promocyjnych, umożliwienie korzystania z serwisu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych – obecnie jak i w przyszłości.

4. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane w celach sprzedażowych, projektowych, ofertowych i marketingowych.

5. Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez czas niezbędny do wykonania umowy i związków z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa.

6. W tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w EtiStick, oddajemy do dyspozycji kanały komunikacji:
– pocztę na adres biuro@etistick.pl
– korespondencja pocztowa listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru na adres EtiStick ul. Grabiszyńska 281/707, 53-234 Wrocław

7. EtiStick przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z EtiStick. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia EtiStick przesyłania treści marketingowych.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, a w szczególności w razie kwestionowania ustaleń telefonicznych zawartej umowy, wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Nagrania te służą wyłącznie do celów poprawnego przeprowadzenia zamówienia i/lub uznania bądź nie reklamacji do zamówień składanych drogą telefoniczną oraz weryfikacji przedstawianych ofert. Nagrania są na bieżąco kasowane w razie braku realizacji zamówienia,  w razie akceptacji innych ustaleń przesłanych w e-mailu, lub w razie braku roszczeń do zamówienia (po upływie odpowiedniego okresu czasu).

10. EtiStick będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w wypadku gdy wymaga tego zamówiona usługa.

11. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania,
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

– tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z EtiStick zgodnie z punktem 6 niniejszej informacji.

Call Now Button